Forside

Nybygning og ombygning

Restaurering af bevaringsværdige bygninger

Kirkerestaurering

Billedgalleri

E-Mail


 

 

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, der blev etableret i 1990 - og i dag med arkitekt m.a.a. Jesper Herbert-Nielsen som indehaver - arbejder med et bredt spektrum af opgavetyper og altid med udgangspunkt i opgavens individuelle særkende og forhold til omgivelserne - forstået som tid, sted og rum.

Et speciale er arbejdet med historiske bygninger, herunder kirker og kirkelige bygninger samt fredede og bevaringsværdige bygningsanlæg. På baggrund af stor baggrundsviden og gennem de stadige opgaver af denne art har Tegnestuen oparbejdet en betydelig fond af viden om historisk bygningsteknologi og forståelse af de skiftende tiders arkitekturudtryk.

Ved nybyggeri ses samspillet mellem nyt og eksisterende ikke som snærende bånd og bindinger - men som inspiration for nyfortolkning af de arkitektoniske udtryksformer.

Tegnestuens indehaver fungerer ofte som syn- og skønsmand efter retslig udmelding i tvister om bygge- og aftaleforhold.

I 2006 modtog Tegnestuen en pris fra Københavns Kommune for et større altan-projekt på Amager.  Se under "Nybygning og ombygning"

 

Dokument (3).jpg

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen  -  Algade 59  -  4760  Vordingborg  - Tlf.: 55 34 10 30  -  Fax: 55 34 10 40